PILATES – INDIVIDUALNI TRENING

1 dolazak (45-60 min)   ….  100 kn

1 poluprivatni sat (60min) – 2 osobe  ….  150 kn

MALI PAKET  ….  650 kn

Uključuje: 6 redovnih dolazaka (3xtjedno) + 50% 7. sata dobivate gratis

VELIKI PAKET  ….  1.100 kn

Uključuje: 11 redovnih dolazaka (3xtjedno) + 12. sat gratis.

Privatni sat računa se kao iskorišten ako ga ne otkažete 24h ranije.

Gratis sat se gubi u slučaju neredovitih dolazaka.

U slučaju kašnjenja, odrađuje se koliko se stigne od preostalog vremena, te se naplaćuje puna cijena treninga.

GRUPNA PODUKA

PiLATES 2x tjedno / 8 dolazaka mjesečno  ….  260 kn

PiLATES 3x tjedno / 12 dolazaka mjesečno  ….  280 kn

KOMBINACIJE PILATES I POLE DANCE

PiLATES 1x tjedno + EXOTiC 1x tjedno.  ….   300 kn

PiLATES 1-2x tjedno + EXOTiC 2x tjedno  ….  400 kn

NEOGRANIČEN broj dolazaka – EXOTiC + PiLATES  ….  500 kn

PROBNI SAT (1 dolazak)  za sve tipove grupne poduke  ….  50 kn

PRIVATNI TRENING

Početni stupanj 

Privatni sat (60 min) – 1 osoba  ….  120kn 

Poluprivatni sat (60 min) – 2 osobe  ….  200kn 

Napredni stupanj

Privatni sat (60-90 min) – 1 osoba  ….  150-180kn

Poluprivatni sat (60-75min) – 2 osobe ….  200 – 230knkn

                              (do 90 min) – 2 osobe  ….  250 kn

GRUPNI TRENING

POLE DANCE/EXOTIC 2x tjedno / 8 dolazaka mjesečno ……..….330 kn/mj

POLE DANCE/EXOTIC 3x tjedno / 12 dolazaka mjesečno …….…400 kn/mj

POLE DANCE SAT PO NARUDŽBI

Radionica do 60 minuta za 3 osobe  ….  110 kn/osoba

Radionica do 120 minuta za 3 osobe  ….  200 kn/osoba

Radionica do 90 minuta za 4-6 osoba  ….  100kn/osoba

Radionica do 120 minuta za 4-6 osoba  ….  160kn/osoba

KOMBINACIJE PILATES I POLE DANCE

PiLATES 1x tjedno + EXOTiC 1x tjedno  ….  300 kn

PiLATES 1-2x tjedno + EXOTiC 2x tjedno  ….  400 kn

NEOGRANIČEN broj dolazaka – EXOTiC + PiLATES  ….  500 kn

DROP IN – PROBNI SAT za sve tipove grupne poduke  ….  50 kn

INDIVIDUALNI TRENING

ZAINTERESIRANA?

REZERVIRAJ PROBNI SAT

GRUPNI TRENING

ZAINTERESIRANA?

REZERVIRAJ PROBNI SAT